network-icon-01

เครือข่าย VPN ของเรา

เน็ตเวิร์คอุโมงค์ VPN ระดับโลกที่ทำงานด้วนเกทเวย์กิกาบิทพร้อมแบนด์วิธไม่เสียค่าธรรมเนียม

ภารกิจของเรา

พันธกิจของเราคือการรักษามาตรฐานระดับสูงของความเป็นส่วนตัว ในขณะเดียวกันก็จัสรรเน็ตเวิร์คVPNที่แน่นหนาที่สุดและรวดเร็วที่สุด เราซื่อตรงต่อพันธกิจเราเสมอ นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าการสนับสนุนลูกค้าก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน


ยินดีต้อนรับสู่Private Internet AccessบริการVPN ผู้ให้บริการชั้นนำ


เน็ตเวิร์คอุโมงค์VPN

19,360 เซิร์ฟเวอร์ VPN และพร็อกซีใน 97 ตำแหน่งจาก 76 ประเทศ ทุกเซิร์ฟเวอร์รองรับ WireGuard®

PIA ใช้เซิร์ฟเวอร์แบบโลหะเปลือยสำหรับเครือข่าย VPN ของเราเท่านั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งาน


สหรัฐอเมริกา

14 ตำแหน่ง   •   9,282 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal9,282 VPN

แคนาดา

4 ตำแหน่ง   •   1,995 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal1,995 VPN

อังกฤษ

3 ตำแหน่ง   •   1,510 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal1,510 VPN

ออสเตรเลีย

3 ตำแหน่ง   •   725 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal725 VPN

เยอรมนี

2 ตำแหน่ง   •   556 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal556 VPN

เนเธอร์แลนด์

1 ตำแหน่ง   •   952 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal952 VPN

สวิตเซอร์แลนด์

1 ตำแหน่ง   •   441 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal441 VPN

ฝรั่งเศส

1 ตำแหน่ง   •   431 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal431 VPN

สาธารณรัฐเช็ก

1 ตำแหน่ง   •   305 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal305 VPN

โรมาเนีย

1 ตำแหน่ง   •   245 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal245 VPN

ญี่ปุ่น

1 ตำแหน่ง   •   189 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal189 VPN

สิงคโปร์

1 ตำแหน่ง   •   189 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal189 VPN

เบลเยี่ยม

1 ตำแหน่ง   •   178 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal178 VPN

สวีเดน

1 ตำแหน่ง   •   137 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal137 VPN

เม็กซิโก
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   127 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal127 VPN

ออสเตรเลีย

1 ตำแหน่ง   •   126 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal126 VPN

สเปน

1 ตำแหน่ง   •   126 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal126 VPN

อิตาลี

1 ตำแหน่ง   •   121 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal121 VPN

เดนมาร์ก

1 ตำแหน่ง   •   112 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal112 VPN

ไอร์แลนด์

1 ตำแหน่ง   •   106 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal106 VPN

นอร์เวย์

1 ตำแหน่ง   •   84 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal84 VPN

อิสราเอล

1 ตำแหน่ง   •   80 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal80 VPN

ฮ่องกง
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   68 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal68 VPN

Portugal

1 ตำแหน่ง   •   60 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal60 VPN

โปแลนด์

1 ตำแหน่ง   •   57 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal57 VPN

ฟินแลนด์

1 ตำแหน่ง   •   56 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal56 VPN

อินเดีย

1 ตำแหน่ง   •   56 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal56 VPN

Taiwan
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   52 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal52 VPN

Albania

1 ตำแหน่ง   •   48 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal48 VPN

Iceland

1 ตำแหน่ง   •   48 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal48 VPN

Ukraine

1 ตำแหน่ง   •   48 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal48 VPN

บราซิล
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   47 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal47 VPN

Greece

1 ตำแหน่ง   •   44 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal44 VPN

Lithuania

1 ตำแหน่ง   •   44 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal44 VPN

ลักเซมเบิร์ก

1 ตำแหน่ง   •   42 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal42 VPN

นิวซีแลนด์

1 ตำแหน่ง   •   37 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal37 VPN

Latvia

1 ตำแหน่ง   •   36 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal36 VPN

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   26 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal26 VPN

Andorra
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Bulgaria

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Estonia

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Egypt
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Cambodia
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

North Macedonia

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Philippines
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Serbia

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Slovakia

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

ตุรกี
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Viet Nam
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

ฮังการี

1 ตำแหน่ง   •   18 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal18 VPN

Isle of Man
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   17 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal17 VPN

Liechtenstein
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   17 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal17 VPN

Panama
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   17 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal17 VPN

Bosnia and Herzegovina

1 ตำแหน่ง   •   15 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal15 VPN

Saudi Arabia
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   15 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal15 VPN

Argentina

1 ตำแหน่ง   •   14 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal14 VPN

Greenland
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   14 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal14 VPN

แอฟริกาใต้

1 ตำแหน่ง   •   14 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal14 VPN

Nigeria

1 ตำแหน่ง   •   13 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal13 VPN

Armenia
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   12 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal12 VPN

China
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   12 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal12 VPN

Cyprus
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   12 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal12 VPN

Moldova

1 ตำแหน่ง   •   12 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal12 VPN

Bahamas
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Algeria
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Georgia
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Sri Lanka
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Morocco
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Monaco
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Qatar
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Venezuela
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Bangladesh
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4 VPN

Montenegro
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4 VPN

Mongolia
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4 VPN

Macao
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4 VPN

Malta
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4 VPN

เน็ตเวิร์คอุโมงค์VPN

914 เซิร์ฟเวอร์ VPN และพร็อกซีใน 67 ตำแหน่งจาก 46 ประเทศ ทุกเซิร์ฟเวอร์รองรับ WireGuard®

PIA ใช้เซิร์ฟเวอร์แบบโลหะเปลือยสำหรับเครือข่าย VPN ของเราเท่านั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งาน


สหรัฐอเมริกา

14 ตำแหน่ง   •   495 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal461 VPN

squid34 พร็อกซี Squid

อังกฤษ

3 ตำแหน่ง   •   34 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal28 VPN

squid6 พร็อกซี Squid

แคนาดา

4 ตำแหน่ง   •   46 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal38 VPN

squid8 พร็อกซี Squid

ออสเตรเลีย

3 ตำแหน่ง   •   60 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal56 VPN

squid4 พร็อกซี Squid

เยอรมนี

2 ตำแหน่ง   •   13 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal9 VPN

squid4 พร็อกซี Squid

นิวซีแลนด์

1 ตำแหน่ง   •   5 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal3 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

Albania

1 ตำแหน่ง   •   2 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

เนเธอร์แลนด์

1 ตำแหน่ง   •   35 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal5 VPN

socks28 พร็อกซี SOCKS

squid2 พร็อกซี Squid

Iceland

1 ตำแหน่ง   •   2 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

สวีเดน

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

นอร์เวย์

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

เดนมาร์ก

1 ตำแหน่ง   •   3 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal1 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

ฟินแลนด์

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

สวิตเซอร์แลนด์

1 ตำแหน่ง   •   10 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal8 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

ฝรั่งเศส

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

เบลเยี่ยม

1 ตำแหน่ง   •   8 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal6 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

ออสเตรเลีย

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

สาธารณรัฐเช็ก

1 ตำแหน่ง   •   18 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal16 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

ลักเซมเบิร์ก

1 ตำแหน่ง   •   8 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal6 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

ไอร์แลนด์

1 ตำแหน่ง   •   8 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal6 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

อิตาลี

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

Portugal

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4 VPN

สเปน

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

Moldova

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4 VPN

โรมาเนีย

1 ตำแหน่ง   •   26 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

Bulgaria

1 ตำแหน่ง   •   1 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal1 VPN

Serbia

1 ตำแหน่ง   •   2 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

Latvia

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4 VPN

Estonia

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4 VPN

Lithuania

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4 VPN

Slovakia

1 ตำแหน่ง   •   2 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

ฮังการี

1 ตำแหน่ง   •   10 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal8 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

โปแลนด์

1 ตำแหน่ง   •   10 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal8 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

Greece

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4 VPN

Bosnia and Herzegovina

1 ตำแหน่ง   •   2 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

Ukraine

1 ตำแหน่ง   •   2 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

North Macedonia

1 ตำแหน่ง   •   2 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

1 ตำแหน่ง   •   2 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal1 VPN

squid1 พร็อกซี Squid

สิงคโปร์

1 ตำแหน่ง   •   26 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal22 VPN

squid4 พร็อกซี Squid

ญี่ปุ่น

1 ตำแหน่ง   •   4 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

อิสราเอล

1 ตำแหน่ง   •   6 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

เม็กซิโก

1 ตำแหน่ง   •   2 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

บราซิล

1 ตำแหน่ง   •   2 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

Argentina

1 ตำแหน่ง   •   2 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

อินเดีย

1 ตำแหน่ง   •   7 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal5 VPN

squid2 พร็อกซี Squid

แอฟริกาใต้

1 ตำแหน่ง   •   2 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal2 VPN

ไม่มีความเสี่ยง การันตีคืนเงินใน30วัน

รายเดือน

ประหยัด 82%1

สามปี

โบนัสBoxcryptor - ความปลอดภัยระบบ Cloud ใบอนุญาต

รายปี

*จำนวนเงินทั้งหมดแสดงเป็นสกุลเงิน USD และส่วนลดแสดงราคาที่ลดจากราคาแพ็กเกจบริการรายเดือน $11.95 ต่อเดือน

"Private Internet Accessทั้งดีกว่าและโดดเด่นกว่าในการแข่งขัน"   -   PCMag logo

ซื้อจำนวนมาก? ซื้อตอนนี้

ฟีเจอร์ VPN

ปกป้องบัญชีVPN
เข้ารหัสไวไฟ
รองรับ P2P
WireGuard®, PPTP, OpenVPN และ L2TP/IPSec
10เครื่องมือพร้อมกัน
บล็อกโฆษณา แทร็กเกอร์ และมัลแวร์
เกทเวย์VPNหลากหลาย
แบนด์วิธไม่จำกัด
รวมSOCKS5 Proxy
ไม่มีทราฟฟิคล็อก
ตั้งค่าทันที
ใช้งานง่าย
world

20274เซิฟเวอร์ใน76ประเทศ

สหรัฐอเมริหาอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียเยอรมนีนิวซีแลนด์อัลบาเนียเนเธอร์แลนด์ไอซ์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์คฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเบลเยี่ยมออสเตรียสาธารณรัฐเชคลักเซมเบิร์กไอร์แลนด์อิตาลีโปรตุเกสสเปนมอลโดวาโรมาเนียบัลแกเรียเซอร์เบียลัตเวียเอสโตเนียลิธัวเนียสโลวาเกียฮังการีโปแลนด์กรีซบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนายูเครนมาเซโดเนียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์ญี่ปุ่นอิสราเอลเม็กซิโกบราซิลอาร์เจนตินาอินเดียแอฟริกาใต้อันดอร์ราอาร์เมเนียบังคลาเทศบาฮามัสจีนไซปรัสอัลจีเรียอียิปต์จอร์เจียกรีนแลนด์ฮ่องกงเกาะแมนกัมพูชาลิกเตนสไตน์ศรีลังกาโมรอคโคโมนาโคมอนเตเนโกรมองโกเลียมาเก๊ามอลต้าไนจีเรียปานามาฟิลิปปินส์กาตาร์ซาอุดิอารเบียตุรกีไต้หวันเวเนซูเอลาเวียดนาม ...และกำลังขยาย