network-icon-01

เครือข่าย VPN ของเรา

เน็ตเวิร์คอุโมงค์ VPN ระดับโลกที่ทำงานด้วนเกทเวย์กิกาบิทพร้อมแบนด์วิธไม่เสียค่าธรรมเนียม

ภารกิจของเรา

พันธกิจของเราคือการรักษามาตรฐานระดับสูงของความเป็นส่วนตัว ในขณะเดียวกันก็จัสรรเน็ตเวิร์คVPNที่แน่นหนาที่สุดและรวดเร็วที่สุด เราซื่อตรงต่อพันธกิจเราเสมอ นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าการสนับสนุนลูกค้าก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน


ยินดีต้อนรับสู่Private Internet AccessบริการVPN ผู้ให้บริการชั้นนำ


เน็ตเวิร์คอุโมงค์VPN

32,064 เซิร์ฟเวอร์ VPN และพร็อกซีใน 101 ตำแหน่งจาก 78 ประเทศ ทุกเซิร์ฟเวอร์รองรับ WireGuard®

PIA ใช้เซิร์ฟเวอร์แบบโลหะเปลือยสำหรับเครือข่าย VPN ของเราเท่านั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งาน


สหรัฐอเมริกา

14 ตำแหน่ง   •   17,194 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal17,194 VPN

แคนาดา

4 ตำแหน่ง   •   4,548 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal4,548 VPN

อังกฤษ

4 ตำแหน่ง   •   1,774 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal1,774 VPN

ออสเตรเลีย

3 ตำแหน่ง   •   3,179 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal3,179 VPN

เยอรมนี

2 ตำแหน่ง   •   1,065 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal1,065 VPN

ญี่ปุ่น

2 ตำแหน่ง   •   94 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal94 VPN

เนเธอร์แลนด์

1 ตำแหน่ง   •   649 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal649 VPN

สวิตเซอร์แลนด์

1 ตำแหน่ง   •   211 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal211 VPN

นิวซีแลนด์

1 ตำแหน่ง   •   183 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal183 VPN

เบลเยี่ยม

1 ตำแหน่ง   •   178 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal178 VPN

สวีเดน

1 ตำแหน่ง   •   176 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal176 VPN

สเปน

1 ตำแหน่ง   •   136 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal136 VPN

สิงคโปร์

1 ตำแหน่ง   •   120 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal120 VPN

ฝรั่งเศส

1 ตำแหน่ง   •   118 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal118 VPN

นอร์เวย์

1 ตำแหน่ง   •   112 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal112 VPN

เดนมาร์ก

1 ตำแหน่ง   •   112 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal112 VPN

ไอร์แลนด์

1 ตำแหน่ง   •   106 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal106 VPN

เม็กซิโก
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   101 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal101 VPN

โปแลนด์

1 ตำแหน่ง   •   96 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal96 VPN

อิสราเอล

1 ตำแหน่ง   •   93 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal93 VPN

โรมาเนีย

1 ตำแหน่ง   •   90 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal90 VPN

อิตาลี

1 ตำแหน่ง   •   87 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal87 VPN

ฟินแลนด์

1 ตำแหน่ง   •   84 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal84 VPN

อินเดีย

1 ตำแหน่ง   •   71 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal71 VPN

สาธารณรัฐเช็ก

1 ตำแหน่ง   •   63 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal63 VPN

Portugal

1 ตำแหน่ง   •   60 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal60 VPN

ออสเตรเลีย

1 ตำแหน่ง   •   60 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal60 VPN

Greenland
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   56 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal56 VPN

Taiwan

1 ตำแหน่ง   •   52 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal52 VPN

Ukraine

1 ตำแหน่ง   •   48 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal48 VPN

Albania

1 ตำแหน่ง   •   48 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal48 VPN

ลักเซมเบิร์ก

1 ตำแหน่ง   •   48 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal48 VPN

บราซิล
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   47 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal47 VPN

Panama
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   45 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal45 VPN

Bahamas
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   44 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal44 VPN

Lithuania

1 ตำแหน่ง   •   44 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal44 VPN

ฮ่องกง
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   40 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal40 VPN

แอฟริกาใต้

1 ตำแหน่ง   •   39 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal39 VPN

Andorra
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   36 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal36 VPN

Iceland

1 ตำแหน่ง   •   36 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal36 VPN

Latvia

1 ตำแหน่ง   •   36 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal36 VPN

Mongolia
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   29 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal29 VPN

Greece

1 ตำแหน่ง   •   29 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal29 VPN

Argentina

1 ตำแหน่ง   •   28 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal28 VPN

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   26 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal26 VPN

North Macedonia

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Philippines
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Serbia

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Slovakia

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

ตุรกี
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Viet Nam
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Bulgaria

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Estonia

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Egypt
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Cambodia
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Moldova

1 ตำแหน่ง   •   24 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal24 VPN

Algeria
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   23 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal23 VPN

Venezuela
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   22 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal22 VPN

ฮังการี

1 ตำแหน่ง   •   18 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal18 VPN

Isle of Man
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   17 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal17 VPN

Liechtenstein
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   17 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal17 VPN

Saudi Arabia
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   15 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal15 VPN

Bosnia and Herzegovina

1 ตำแหน่ง   •   15 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal15 VPN

Croatia
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   15 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal15 VPN

Montenegro
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   13 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal13 VPN

Macao
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   13 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal13 VPN

Malta
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   13 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal13 VPN

Nigeria

1 ตำแหน่ง   •   13 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal13 VPN

Bangladesh
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   13 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal13 VPN

Armenia
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   12 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal12 VPN

China
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   12 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal12 VPN

Cyprus
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   12 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal12 VPN

Qatar
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Georgia
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Kazakhstan
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Sri Lanka
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Morocco
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

Monaco
geo-pinGEO-LOCATED

1 ตำแหน่ง   •   11 เซิร์ฟเวอร์

bare-metal11 VPN

ไม่มีความเสี่ยง การันตีคืนเงินใน30วัน

รายเดือน

รายปี

*จำนวนเงินทั้งหมดแสดงเป็นสกุลเงิน USD และส่วนลดแสดงราคาที่ลดจากราคาแพ็กเกจบริการรายเดือน $9.95 ต่อเดือน
³คุณจะถูกเรียกเก็บเงินครั้งเดียวเมื่อลงทะเบียนและระยะเวลาที่เพิ่มฟรีคือข้อเสนอพิเศษส่งเสริมการขายเพียงครั้งเดียว

"Private Internet Accessทั้งดีกว่าและโดดเด่นกว่าในการแข่งขัน"   -   PCMag logo

ซื้อจำนวนมาก? ซื้อตอนนี้

ฟีเจอร์ VPN

ปกป้องบัญชีVPN
เข้ารหัสไวไฟ
รองรับ P2P
WireGuard® และ OpenVPN
10เครื่องมือพร้อมกัน
บล็อกโฆษณา แทร็กเกอร์ และมัลแวร์
เกทเวย์VPNหลากหลาย
แบนด์วิธไม่จำกัด
รวมSOCKS5 Proxy
ไม่มีทราฟฟิคล็อก
ตั้งค่าทันที
ใช้งานง่าย
world

32064เซิฟเวอร์ใน78ประเทศ

อันดอร์ราสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อัลบาเนียอาร์เมเนียอาร์เจนตินาออสเตรียออสเตรเลียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบังคลาเทศเบลเยี่ยมบัลแกเรียบราซิลบาฮามัสแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์จีนไซปรัสสาธารณรัฐเชคเยอรมนีเดนมาร์คอัลจีเรียเอสโตเนียอียิปต์สเปนฟินแลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษจอร์เจียกรีนแลนด์กรีซฮ่องกงโครเอเชียฮังการีไอร์แลนด์อิสราเอลเกาะแมนอินเดียไอซ์แลนด์อิตาลีญี่ปุ่นกัมพูชาคาซัคสถานลิกเตนสไตน์ศรีลังกาลิธัวเนียลักเซมเบิร์กลัตเวียโมรอคโคโมนาโคมอลโดวามอนเตเนโกรมาเซโดเนียมองโกเลียมาเก๊ามอลต้าเม็กซิโกไนจีเรียเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์นิวซีแลนด์ปานามาฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาร์โรมาเนียเซอร์เบียซาอุดิอารเบียสวีเดนสิงคโปร์สโลวาเกียตุรกีไต้หวันยูเครนสหรัฐอเมริหาเวเนซูเอลาเวียดนามแอฟริกาใต้ ...และกำลังขยาย