ดาวน์โหลดรุ่นเก่า

หน้านี้เป็น Private Internet Access เวอร์ชันเก่า โปรดไปที่ หน้านี้ เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุด