Windows OpenVPN Setup


ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: การติดตั้งและการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่พัฒนาโดยบุคคลที่สามจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความรับผิดของคุณ เราแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเรากับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามแต่ไม่ได้ให้บริการสนับสนุนลูกค้าแก่พวกเขา

*** The OpenVPN client version may slightly differ than shown in the following examples; please use the most recent version available through the OpenVPN Downloads page, as linked below. ***
 1. Visit the official download page for the Windows OpenVPN Installer, located here: https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
  WindowsOpenVPN1
 2. Choose the version that matches the operating system you're using (whether 32-bit, or 64-bit)
 3. Choose to Save the file.
  WindowsOpenVPN2
 4. Go the the Downloads link in your browser, and click the option to open the folder containing the download.
  WindowsOpenVPN3
 5. Right-click on the installer, and choose Run as Administrator.
  WindowsOpenVPN4
 6. You may receive a popup from the User Account Control on Windows; if so, choose Yes to proceed with the installation.
 7. When the Install completes, click Next
 8. Uncheck Show Readme and click Finish
 9. Download the OpenVPN Configuration Files here: https://www.privateinternetaccess.com/openvpn/openvpn.zip
 10. Open the folder that the configuration file was downloaded to
 11. Right-Click the openvpn.zip and click Extract All
  WindowsOpenVPN5
 12. Click Extract
  WindowsOpenVPN6
 13. Highlight and copy all of the Extracted files from the zip and paste them into the OpenVPN config folder C:\Program Files\OpenVPN\config or C:\Program Files (x86)\OpenVPN\config
  WindowsOpenVPN7
 14. When you Paste, it will ask you to confirm Administrator permission to copy the files.
  WindowsOpenVPN8
 15. Right-Click the OpenVPN GUI icon on your desktop, and choose Run as administrator
  WindowsOpenVPN9
 16. Right-click the OpenVPN icon in the System Tray to choose a region to connect to, or to disconnect from the VPN.
  WindowsOpenVPN10
 17. Enter your Username and password when prompted, and Click OK.
  WindowsOpenVPN11

คู่มือการตั้งค่าแบบง่ายสำหรับคอนฟิกูเรชั่นทางเลือก (ขั้นสูง):


หากต้องการเข้ารหัส กรุณาใช้แอพพลิเคชั่นอินเตอร์เนตส่วนตัวหรือโปรโตคอลOpenVPNจากบริการของเรา

  แม้จะต่างจากVPNเล็กน้อย แต่เราก็จัดสรรSOCKS5 Proxด้วยบัญชีผู้ใช้ในอีเวนท์ที่ผู้ใช้งานต้องการในฟีเจอร์นี้

  คู่มือการใช้งาน SOCKS5 Proxy
  proxy-nl.privateinternetaccess.com port 1080
  เปิดใช้งานการส่งต่อพอร์ตในแอพพลิเคชั่นโดยการเข้าสู่จุดแอดวานซ์ เปิดใช้งานการส่งต่อพอร์ตและเลือกหนึ่งในเกทเวย์ต่อไปนี้


  หลังจากเปิดใช้งานการส่งต่อพอร์ตและเชื่อมต่อหนึ่งในเกทเวย์ที่ระบุด้านบนอีกครั้งแล้ว กรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังSystem TrayหรือไอคอนMenu Bar เพื่อดูเคล็ดลับกล่องเครื่องมือซึ่งระบุหมายเลขพอร์ต หลังจากนั้นจึงจะสามารถใส่พอร์ตนี้ลงในซอฟต์แวร์ของคุณได้

  การส่งต่อพอร์ตลดความเป็นส่วนตัว สำหรับความเป็นส่วนตัวสูงสุด กรุณาปิดการใช้งานการส่งต่อพอร์ต
  การป้องกัน IPv6 รั่วไหลจะปิดใช้งานการรับส่งข้อมูล IPv6 ขณะใช้งาน VPN ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าเมื่อเชื่อมต่อกับ VPN การรับส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะไม่มีการรั่วไหล รวมถึงการรับส่งข้อมูล 6to4 และ Teredo tunneled IPv6
  ฟีเจอร์การป้องกันdnsรั่วไหลจะเปิดใช้งานการป้องกันdnsรั่วไหล ซึ่งเป็นการยืนยันว่าคำร้องขอDNSถูกกำหนดเส้นทางผ่านVPN การป้องกันนี้จะเปิดใช้งานความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยระดับสูงสุดแต่อาจทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อในคอนฟิกูเรชั่นเน็ตเวิร์คที่ไม่ได้มาตรฐาน

  สามารถเปิดปิดการใช้งานในแอพพลิเคชั่น Windows ได้ขณะที่เปิดการใช้งานตามค่าตั้งต้นในแอพพลิเคชั่น macOS

  เราใช้เซิฟเวอร์DNSส่วนตัวเพื่อการสืบค้นข้อมูลDNSของคุณขณะเปิดVPN หลังจากเชื่อมต่อแล้วเราจะตั้งค่าเซิฟเวอร์DNSของระบบปฏิบัติการเป็น209.222.18.222 และ 209.222.18.218 เมื่อใช้ไซต์การทดสอบการรั่วไหลDNS จะเห็นคำร้องขอDNS จากไอพีของเกทเวย์VPNที่เชื่อมต่ออยู่

  หากเปลี่ยนเซิฟเวอร์DNSด้วยมือหรือเปลี่ยนด้วยสาเหตุอื่นไม่ได้หมายความว่าDNSของคุณรั่วไหล แม้ว่าจะใช้งานเซิฟเวอร์DNSต่างกันแต่การสืบค้นข้อมูลจะยังคงกำหนดผ่านการเชื่อมต่อVPNและจะถูกปิดบังอยู่
  สวิทช์ทำลายตัวเองอินเตอร์เนตเปิดใช้งานการป้องกันการปิดการเชื่อมต่อVPN กรณีที่ปิดการเชื่อมต่อ VPN การเข้าถึงอินเตอร์เนตจะหยุดทำงานและจะเข้าถึงอินเตอร์เนตโดยปกติใหม่อีกครั้งเมื่อคุณปิดการใช้งานโหมดสวิทช์ทำลายตัวเองอินเตอร์เนตหรือออกจากแอพพลิเคชั่น

  ผู้ใช้งานที่อาจเชื่อมต่อสองการเชื่อมต่อพร้อมกัน (เช่นแบบมีสายและไร้สาย) ไม่ควรใช้ฟีเจอร์นี้ เพราะจะทำให้หยุดการใช้งานการเชื่อมต่ออย่างหนึ่ง