Ubuntu OpenVPN Setup


ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: การติดตั้งและการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่พัฒนาโดยบุคคลที่สามจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความรับผิดของคุณ เราแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเรากับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามแต่ไม่ได้ให้บริการสนับสนุนลูกค้าแก่พวกเขา

 1. Click the Unity menu icon
  ubuntu1
 2. Search for "terminal"
  ubuntu2
 3. Launch the Terminal application
  ubuntu3
 4. On some distributions, you may need to run the following command before running the install script:
  sudo apt-get install curl network-manager-openvpn-gnome
 5. Enter the following command in the terminal window:
  wget https://www.privateinternetaccess.com/installer/pia-nm.sh

  ubuntu
  tip: Press Ctrl+Shift+V to paste into the terminal.
 6. Enter the second and last command:
  sudo bash pia-nm.sh

  ubuntu5
 7. If you are prompted for your password, simply enter the password you use when you log into your computer. No stars or any character will appear: this is normal and just a security feature of the Terminal.
 8. The installer will ask you for your username as well as your connection method.
  Simply enter your username as indicated. The next two questions are optional and you can simply press the Enter key to skip them and use the defaults.
  ubuntu6
 9. That's it! You can now connect to PIA using the VPN Connections menu of the networking (arrows or WiFi icon) menu.
  ubuntu7

คู่มือการตั้งค่าแบบง่ายสำหรับคอนฟิกูเรชั่นทางเลือก (ขั้นสูง):


หากต้องการเข้ารหัส กรุณาใช้แอพพลิเคชั่นอินเตอร์เนตส่วนตัวหรือโปรโตคอลOpenVPNจากบริการของเรา

  แม้จะต่างจากVPNเล็กน้อย แต่เราก็จัดสรรSOCKS5 Proxด้วยบัญชีผู้ใช้ในอีเวนท์ที่ผู้ใช้งานต้องการในฟีเจอร์นี้

  คู่มือการใช้งาน SOCKS5 Proxy
  proxy-nl.privateinternetaccess.com port 1080
  เปิดใช้งานการส่งต่อพอร์ตในแอพพลิเคชั่นโดยการเข้าสู่จุดแอดวานซ์ เปิดใช้งานการส่งต่อพอร์ตและเลือกหนึ่งในเกทเวย์ต่อไปนี้


  หลังจากเปิดใช้งานการส่งต่อพอร์ตและเชื่อมต่อหนึ่งในเกทเวย์ที่ระบุด้านบนอีกครั้งแล้ว กรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังSystem TrayหรือไอคอนMenu Bar เพื่อดูเคล็ดลับกล่องเครื่องมือซึ่งระบุหมายเลขพอร์ต หลังจากนั้นจึงจะสามารถใส่พอร์ตนี้ลงในซอฟต์แวร์ของคุณได้

  การส่งต่อพอร์ตลดความเป็นส่วนตัว สำหรับความเป็นส่วนตัวสูงสุด กรุณาปิดการใช้งานการส่งต่อพอร์ต
  การป้องกัน IPv6 รั่วไหลจะปิดใช้งานการรับส่งข้อมูล IPv6 ขณะใช้งาน VPN ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าเมื่อเชื่อมต่อกับ VPN การรับส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะไม่มีการรั่วไหล รวมถึงการรับส่งข้อมูล 6to4 และ Teredo tunneled IPv6
  ฟีเจอร์การป้องกันdnsรั่วไหลจะเปิดใช้งานการป้องกันdnsรั่วไหล ซึ่งเป็นการยืนยันว่าคำร้องขอDNSถูกกำหนดเส้นทางผ่านVPN การป้องกันนี้จะเปิดใช้งานความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยระดับสูงสุดแต่อาจทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อในคอนฟิกูเรชั่นเน็ตเวิร์คที่ไม่ได้มาตรฐาน

  สามารถเปิดปิดการใช้งานในแอพพลิเคชั่น Windows ได้ขณะที่เปิดการใช้งานตามค่าตั้งต้นในแอพพลิเคชั่น macOS

  เราใช้เซิฟเวอร์DNSส่วนตัวเพื่อการสืบค้นข้อมูลDNSของคุณขณะเปิดVPN หลังจากเชื่อมต่อแล้วเราจะตั้งค่าเซิฟเวอร์DNSของระบบปฏิบัติการเป็น209.222.18.222 และ 209.222.18.218 เมื่อใช้ไซต์การทดสอบการรั่วไหลDNS จะเห็นคำร้องขอDNS จากไอพีของเกทเวย์VPNที่เชื่อมต่ออยู่

  หากเปลี่ยนเซิฟเวอร์DNSด้วยมือหรือเปลี่ยนด้วยสาเหตุอื่นไม่ได้หมายความว่าDNSของคุณรั่วไหล แม้ว่าจะใช้งานเซิฟเวอร์DNSต่างกันแต่การสืบค้นข้อมูลจะยังคงกำหนดผ่านการเชื่อมต่อVPNและจะถูกปิดบังอยู่
  สวิทช์ทำลายตัวเองอินเตอร์เนตเปิดใช้งานการป้องกันการปิดการเชื่อมต่อVPN กรณีที่ปิดการเชื่อมต่อ VPN การเข้าถึงอินเตอร์เนตจะหยุดทำงานและจะเข้าถึงอินเตอร์เนตโดยปกติใหม่อีกครั้งเมื่อคุณปิดการใช้งานโหมดสวิทช์ทำลายตัวเองอินเตอร์เนตหรือออกจากแอพพลิเคชั่น

  ผู้ใช้งานที่อาจเชื่อมต่อสองการเชื่อมต่อพร้อมกัน (เช่นแบบมีสายและไร้สาย) ไม่ควรใช้ฟีเจอร์นี้ เพราะจะทำให้หยุดการใช้งานการเชื่อมต่ออย่างหนึ่ง